Boeken

 

Diagnostiek van parodontale aandoeningen

Bij patiënten met een verdenking op parodontale problemen is uitgebreider mond-, functie- en röntgenonderzoek evenals specifiek parodontaal onderzoek noodzakelijk. Naast de belangrijkste klinische symptomen, zoals bloedingsneiging, verdiepte pockets en op de röntgenfoto’s zichtbare botafbraak, worden alle hiervoor beschikbare parameters besproken en nader toegelicht. Aan de hand van de verzamelde onderzoeksresultaten wordt de diagnose gesteld en de prognose bepaald. Criteria om tot de juiste diagnose en prognose te komen worden gepresenteerd. Na het stellen van de diagnose en prognose wordt in samenspraak met de patiënt een behandelplan opgesteld dat aansluit bij het zorgdoel.

Voor meer informatie:
- klik hier


 

De Stille Kracht van Ultrasoon

In deze monografie wordt ingegaan op het werkingsmechanisme, de wetenschappelijke onderbouwing en het juiste gebruik van het gebruik van ultrasone apparatuur. De lezer treft een samenvatting van de literatuur die handinstrumenten heeft vergeleken met ultrasone scalers. De klinische resultaten worden bekeken en de mogelijke bijwerkingen en contra-indicaties worden besproken. Als ultrasone scalers zorgvuldig worden gebruikt, kunnen ze functioneren als een goed alternatief voor handinstrumenten. In furcatie-gebieden is het instrument zelfs de eerste keus.

De inhoud van deze monografie reikt de lezer een sleutel aan tot het succesvol werken met ultrasoon instrumentarium.

Downloads
- Recensie uit het Nederlands Tandartsenblad
- Recensie uit StandbyIn 2015 is een geheel herziene versie verschenen van "De Stille Kracht van Ultrasoon". ­Er is hard aan gewerkt door
de auteurs: Fridus van der Weijden, Marcel van der Zwet en Luc van der Sluis. Het fotomateriaal is verzorgd door Albertjan Duijn van ACTA en het boek is prachtig vormgegeven door Beebs van Riessen. Het is een compleet boek geworden waarin ook
informatie te vinden is over ergonomie en de airflow, die vaak gecombineerd wordt met ultrasoon. Wij bevelen dit boek van
harte aan voor studenten, tandartsen en mondhygiënisten.

Downloads
- Compleet herziene uitgave: recensie Fundamenteel

 


Preventieve Tandheelkunde

Als een patiënt tijdens de periodieke controle alweer caviteiten heeft of nog steeds gingivitis, zullen tandarts en mondhygiënist zich afvragen hoe deze patiënt eindelijk op het goede spoor gebracht kan worden.

Dit boek geeft, naast achtergronden en basisadviezen, aanknopingspunten om een individueel preventieprogramma op te stellen voor iedere patiënt aan wie de uitvoering van het basisadvies zelfs na optimalisering onvoldoende bescherming biedt.

Voor meer informatie:
- klik hier


Mondheelkunde scripties voor de algemene praktijk

In de doctoraalscripties van studenten ligt vaak veel recente kennis opgeslagen in overzichtelijke vorm. Het zou dan ook te betreuren zijn als deze energie verloren gaat. Immers er bestaat bij studenten en algemeen practici vaak grote behoefte aan gebundelde kennis. Om de bereikbaarheid te vergroten en de vorm te verbeteren werd er gekozen voor een eenvoudige gedrukte uitgave.

Downloads
- Hoofdstuk Post-Op OedeemKindertandheelkunde 2 en 3

Het kind in ontwikkeling groeit en veranderd. In de praktijk krijgt de tandarts te maken met een patiënt die in de loop der jaren steeds op een ander niveau communiceert. Bovendien heeft de patiënt telkens aangepaste preventieve adviezen nodig.
Het boek kindertandheelkunde biedt uitgebreide informatie over all facetten van het vakgebied, voorzien van vele praktijkvoorbeelden, duidelijke richtlijnen, full colour afbeeldingen en röntgenfoto's.

Downloads
- Hoofdstuk 31, deel K


Toothwear and Sensitivity

Tooth wear and dentine hypersensitivity are among the most common conditions affecting the human dentition. Tooth wear has implications for the aesthetics, function and longevity of the primary and secondary dentitions. The consequences of tooth wear and sensitivity are potentially enormous, not least in financial terms to the profession, health services and patients.
This book will benefit a wide range of individuals interested in basic and clinical dental science and clinical practice.

Downloads
- Hoofdstuk 20


Proceedings of the European Workshop on Mechanical Plaque Control

The proceedings of the workshop on mechanical plaque control (initiated by Prof. dr. N.P. Lang from Bern Switzerland) include the working papers of four sessions. These papers were discussed in detail and amended by the participants of the respective workshop groups. At the end of the workshop , all the participants were given the opportunity to express their own opinion about various issues. The individual opinions were compiled and are presented as well.

Downloads
- Elec. tandenborstels session B


Clinical Periodontology and Implant Dentistry, fifth edition

Het nieuwe boek van Jan Lindhe is uit. De nieuwe (#5) editie bestaat uit 2 delen. Het bespreekt zowel de parodontologie als de implantologie. Deze 2 vakgebieden hebben een nauwe relatie met elkaar. De praktijk heeft meegewerkt aan het hoofdstuk over mondhygiëne waarvan onderstaande PDF een kopie is.

Downloads
- Hoofdstuk 35 uit Lindhe nieuwe editie


 

Multi-disciplinary management of periodontal disease

There is increasing public awareness of the value of personal oral hygiene. People brush their teeth for a number of reasons: to feel fresh and confident, to have a nice smile, and to avoid bad breath and disease. Several dental conditions result from infrequent or ineffective interdental cleaning, including caries and periodontal diseases. These two, in combination, suggest a need for effective interdental cleaning. It is therefore important that the effectiveness of these interdental oral hygiene products
be assessed and understood. The present review was undertaken to provide the dental professional with the
available scientific evidence.
 

Downloads
-Hoofdstuk 3 Interdental oral Hygiene: The evidence
 


Het Tandheelkundig Jaar 2012

Omdat er vrijwel geen natuurlijke reiniging van het gebit is moet het verwijderen van tandplaque actief ter hand worden genomen. Vandaar dat voor een goede mondhygiëne een efficiënt gebruik van mechanische hulpmiddelen noodzakelijk is.
Mechanische plaquebeheersing, de huidige stand van zaken is een bewerking van: Van der Weijden F, Slot DE. Oral hygiene in the prevention of periodontal diseases: the evidence.Periodontology 2000 2011;55:104-23

Downloads
-Hoofdstuk 3 Mechanische plaquebeheersing


 

Initiative sanfte mundpflege. Review- sammlung

Die Initiative Sanfte Mundpflege zeigt in fünf wissenschaftlichen Reviews die wesentlichen Eckpunkte einer sanften und schonenden sowie effektiven häuslichen Mundpflege mithilfe der oszillierend-rotierenden Zahnbürste auf. Dazu zählen insbesondere die Biofilmkontrolle im Allgemeinen sowie, speziell bei Parodontitis- und bei Implantatpatienten, die Instruktion des Patienten.

Downloads
-Gehele uitgave


 

Het Tandheelkundig Jaar 2014

 

 

 

Downloads
-Hoofstuk 18 Cannabis en mondgezondheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een groot team professionals werken dagelijks aan de beste zorg binnen het fascinerende vakgebied van de parodontologie. 
Implantologie Utrecht werkt door haar specialistische kennis met betrekking tot het plaatsen van tandheelkundige implantaten nauw samen met tandartsen uit Utrecht en omgeving.
Via deze webwinkel bieden wij u de mogelijkheid om, door ons voorgeselecteerde, kwaliteits- ragers te bestellen tegen een aantrekkelijke prijs.
"We streven continu naar beter. Betere zorg, betere communicatie, betere instrumenten en methodieken en nog meer kennis over de behandeling en professie."
- Prof. dr. Fridus van der Weijden

Meer informatie:

T 06-51295475
contact@fridus.nl

 

 

© 2000 - 2024 Dentalkennisplein |  /  realisatie: Arjen IJff & De Goudse Wolf